header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Terug
Arbitrage

Gele kaarten seizoen 2008-2009

11-3-2009

GELE KAARTEN ZAALHOCKEYSEIZOEN 2008/2009

 

Algemeen: alle regels m.b.t. spelers gelden ook voor teambegeleiders, met dien verstande dat zij geen speelverbod maar een verbod tot begeleiden vanaf de teambank krijgen opgelegd.

 

·                     De telling van de gele kaarten (tijdelijke verwijderingen) loopt per zaalhockeyseizoen. (TR 4.9)

·                     Gele kaarten voor een coach worden afzonderlijk geregistreerd, tenzij de coach tevens speler is van het betrokken team.

·                     Wanneer een aanvoerder een gele kaart ontvangt voor wangedrag van zijn team, zal deze kaart niet op het conto van de aanvoerder worden geregistreerd, mits dit duidelijk door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier is genoteerd. De spelstraf volstaat. (TR 4.1 b)

·                     Het speelverbod geldt tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten. (TR 5.3). Als een team echter meerdere wedstrijden op een dag speelt (zoals in de zaal mogelijk is) en er geldt een speelverbod voor 1 wedstrijd dan is de betrokken speler alleen niet speelgerechtigd voor de eerste wedstrijd.

·                     Wanneer een speler voor meerdere teams uitkomt (b.v. jongens A1 en Heren 1), dient het speelverbod ten uitvoer te worden gelegd bij het team waarin hij de meeste gele kaarten heeft gekregen. Bij een gelijk aantal gele kaarten per team kan de competitieleider van de KNHB nadere aanwijzingen geven. (TR 5.4)

·                     Alle speelverboden als gevolg van gele kaarten dienen door de vereniging ten uitvoer te worden gelegd in de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen zaalhockeywedstrijd(en). (TR 4.5 c en 4.5 d)

·                     Speelverboden die niet meer in hetzelfde zaalhockeyseizoen ten uitvoer kunnen worden gelegd, dienen in de eerste door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen zaalhockeywedstrijd(en) van het volgende seizoen ten uitvoer te worden gelegd. (TR 4.10)

·                     Tegen een speelverbod ten gevolge van gele kaarten is geen beroep mogelijk. (TR 4.8)

·                     Bij een speelverbod zal er een bijdrage in de administratiekosten (€ 7,50 bij een juniorenwedstrijd en € 12,50 bij een seniorenwedstrijd) worden berekend.

Let op: De kennisgevingen van de bond aan de verenigingen over de telling van gele kaarten zijn bedoeld als ruggesteuntje. Zij ontslaan de vereniging niet van de verantwoordelijkheid zelf de administratie bij te houden van de tijdelijke verwijderingen. Door onvoorziene vertragingen(o.a. post, computerstoring) kan een kennisgeving te laat bij de verenigingen arriveren. De gevolgen van een te late tenuitvoerlegging van een speelverbod(een geldboete en 3 wedstrijdpunten in mindering) zijn altijd voor rekening en verantwoording van de vereniging! (TR 4.7)

Ook kan het zijn, dat de kennisgeving niet de laatste stand van zaken wat betreft het aantal kaarten vermeldt, omdat alle wedstrijdformulieren nog niet binnen zijn. In dat geval geldt het werkelijk behaalde aantal kaarten. Dit betekent, dat de speler én de vereniging zelf het aantal kaarten goed moeten bijhouden. Realiseert u goed, dat de gevolgen voor het team – te weten 3 punten in mindering- nauwelijks verteerbaar zijn!

 

1e gele kaart 

Geen consequenties; kennisgeving aan de vereniging

      2e gele kaart   

Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen

zaalhockeywedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de

administratiekosten

3e gele kaart

Speelverbod voor de eerstvolgende door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen

zaalhockeywedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de

administratiekosten

4e gele kaart   

Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen

zaalhockeywedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de

administratiekosten

5e gele kaart en volgende gele kaarten

Speelverbod voor de eerstvolgende 2 door de hockeybond uitgeschreven en volledig te spelen

zaalhockeywedstrijd; kennisgeving aan vereniging en betrokken speler/coach en bijdrage in de

administratiekosten

 

  • Heren 1 - Hockey Club Uden
  • Datum: zondag 22-5
  • Spelen: 14:45
  • Dames 1 - MMHC Voordaan
  • Datum: zondag 22-5
  • Spelen: 12:45