header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Terug
Bestuur

OUDERAVOND op woensdag 19 september 2012

Nieuws afbeelding 10-9-2012

Aan alle ouders van de (jongste)jeugdleden van MHCB, Op het ogenblik telt MHCB ruim 800 leden. Het overgrote gedeelte van deze leden (ruim 700) zijn jeugdleden. Jaarlijks legt het bestuur van de hockeyvereniging in de algemene ledenvergadering verantwoording af aan haar leden. Een zeer formele vergadering waarbij u als ouder van een jeugdlid geen stemrecht heeft. Als bestuur van de vereniging willen wij natuurlijk niet voorbij gaan aan "de stem” van onze jeugdleden. Hiertoe willen we u als ouders uitnodigen om op informele wijze met het bestuur van gedachte te wisselen op de collectieve ouderavond welke zal plaats vinden op woensdag 19 september 2012 vanaf 20:00 uur in ons clubhuis.

Los van het voltallige bestuur zullen ook diverse commissieleden aanwezig zijn die avond om uw eventuele vragen m.b.t. MHCB (in de ruimste zin des woords) te kunnen beantwoorden. Wij hopen u allen woensdag te zien.

Het bestuur van MHCB: Cedric Lageman, Jan-Wouter Broekhuis
Marcel Looman, Marcel Peters
(Joost Bressers, Annemieke van der Sterre)
  • Heren 1 zaal - MHC EDE
  • Datum: zaterdag 18-12
  • Spelen: 14:45
  • Dames 1 zaal - GHHC Groningen
  • Datum: zondag 19-12
  • Spelen: 11:30