Hockeytechnische zaken - Algemeen

Hockeytechnische zaken - Algemeen


Hieronder vind je diverse berichten van de KNHB

- Nota Shake Hands District Oost Nederland
- KNHB Nota Beleid vooruitspelen/later spelen vastgestelde wedstrijden
- Protocol inlenen spelers
- Speelkalender 2017-2018

============================================================

Nota Shake Hands District Oost Nederland

Ter bevordering van Sportiviteit & Respect en tevens het terugdringen van items die niet op een hockeyveld thuishoren, wordt m.i.v. het seizoen 2014-2015 bepaald dat verenigingen/teams het "Shake Hands "principe moeten invoeren :

1.Shake hands voorafgaande aan de wedstrijd
2.Shake hands na afloop wedstrijd
3.Gezamenlijk een consumptie drinken na afloop wedstrijd

============================================================

KNHB Nota Beleid vooruitspelen/later spelen vastgestelde wedstrijden District Oost Nederland

De afgelopen seizoenen zijn we geconfronteerd met een enorme hoeveelheid wedstrijden die, o.m. vanwege de drie vakantieperiodes, niet of niet op de vastgestelde datum gespeeld zijn/konden worden.

De gevolgen daarvan voor de wedstrijdsecretarissen en de teams zijn desastreus te noemen. De hoeveelheid werk is onevenredig groot: informeren bij teams, tegenstander informeren; tegenstander niet in staat/niet bereid om mee te werken, hernieuwde poging etc etc.

De competitieleiding wil hier een eind aan maken en heeft – na advies door de klankbordgroep - het volgende bepaald:

Een wedstrijd wordt (omkleed met redenen) afgezegd bij de competitieleiding en de tegenstander ( afgelastingsformulier moet nog steeds door beide verengingen worden ingezonden)

1. De wedstrijd wordt ingehaald op de vastgestelde reservedatum (zie speeldagenkalender)

2. Van punt 1 kan in voorkomend geval (een van de teams is niet in staat om een team te formeren) afgeweken worden op de volgende wijze:

a. Het team dat de wedstrijd af zegt is voor de wedstrijd ondergeschikt

b. Het team dat de afzegging ontvangt is leading in het vaststellen van het inhaalmoment

c. Er zijn twee momenten waarop de wedstrijd kan worden ingehaald ( te bepalen door het team dat de afzegging heeft ontvangen):

- De woensdag voorafgaande aan de datum waarop de wedstrijd is vastgesteld

- De woensdag direct volgend op de datum waarop de wedstrijd is vastgesteld

Uiteraard met tijdige kennisgeving aan het districtskantoor.

Deze regeling geldt NIET voor wedstrijden met bondsarbitrage en wedstrijden in de Landelijke, de IDC, de Super A en Super B competitie

============================================================

Protocol inlenen spelers

Als een team spelers wil inlenen uit een ander team moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De coach van het team dat spelers wil inlenen dient de coach van het team waarvan ingeleend wordt hierover vooraf te informeren en toestemming hiervoor te krijgen.

2. Er mogen uitsluitend spelers/speelster uit dezelfde leeftijdscategorie worden ingeleend (dus geen A-spelers met de A-leeftijd laten invallen bij B-spelers, andersom is wel mogelijk).

3. De invallende spelers/speelsters vermelden op het wedstrijdformulier (Let er op dat er in 1 team maximaal 16 spelers opgegeven mogen worden).

4. Bij de junioren is het voor een speler op zich geoorloofd om binnen één categorie (bijv. A/B enz.) voor alle teams uit te komen. In het geval de KNHB echter vaststelt dat het uitkomen van een speler uit een hoger team (bijv. A1) in een lager team (bijv. A2) binnen de categorie competitievervalsing veroorzaakt dan kan de KNHB de speler als niet speelgerechtigd aanmerken.

5. Indien de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen in een beslissingswedstrijd, wordt de wedstrijd niet overgespeeld. Het team waarin de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen verliest automatisch de wedstrijd.

Let hierbij op het volgende:

1. Als er onreglementair wordt ingeleend (bijv. een A-speler bij de B-jeugd) dan zal de KNHB bij constatering van de overtreding een boete toekennen aan de club. Deze boete kan oplopen tot € 250,=. MHCB zal deze boete altijd op het team dat deze overtreding heeft begaan verhalen. Het team zal tevens 3 punten in mindering ontvangen. De wedstrijd zal overgespeeld moeten worden op een door de KNHB toegewezen inhaaldatum.

2. Een jeugdspeler – die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen – mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorgaande wedstrijden in hetzelfde seizoen tenminste 2x voor dat team is uitgekomen.

3. Deze regel geldt niet indien het een speler uit een lager elftal binnen dezelfde categorie betreft, of een jeugdspeler/-speelster uit een lagere categorie.

4. Een beslissingswedstrijd is een wedstrijd, die:

a. toegang geeft tot een landelijke competitie;

b. gespeeld wordt tijdens een officieel landskampioenschap van de A, B en of C- categorie;

c. als play-off wedstrijd om een landskampioenschap wordt gespeeld;

d. door de KNHB als zodanig wordt aangewezen.

=============================================================================