Ledeninformatie - Beëindigen lidmaatschap

Ledeninformatie - Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen lidmaatschap

Afmelden voor trainingen/wedstrijden tijdens het lopende seizoen is in principe niet mogelijk. Je speelt in een team en daar is aan het begin van het seizoen rekening mee gehouden. 

Als je voor het volgende seizoen je lidmaatschap bij MHCB wilt opzeggen, dan moet je dat doen vóór 1 mei van het betreffende seizoen. Als opzegging na deze datum binnen komt, wordt 50% van de contributie van het volgende seizoen doorberekend.

Opzeggen kan alleen of per post naar Postbus 151, 6640 AD BEUNINGEN of per mail aan [email protected] In beide gevallen is je opzegging pas definitief als je hiervan een bevestiging hebt ontvangen.

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor één jaar, tot het einde van het seizoen. Tussentijds opzeggen is derhalve niet mogelijk.
Het bestuur kan, na een schriftelijk verzoek daartoe, mogelijkerwijs dispensatie verlenen in het geval van: - verhuizing buiten de gemeente en zwangerschap; - andere bijzondere, zwaarwegende situaties, dit ter beoordeling van het bestuur.