header foto header foto header foto header foto
 
Terug
Bestuur

MHCBeuningen op het water(veld), editie 2

Nieuws afbeelding 13-1-2009

Inleiding

Ons eerste kunstgrasveld ligt er al weer vanaf de opening van het Sportpark en wij willen dit veld graag vervangen door een zogenaamd waterveld. Door de vele ontwikkelingen in de hockeysport en vooral die bij onze eigen club zijn we van mening dat dit een noodzakelijke ontwikkeling is.

 

Programma van Eisen

Veel van de voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De mensen van de Stichting (de eigenaren van ons complex) zijn druk doende om het programma van eisen voor het veld af te ronden. Om dit Programma van Eisen goed te kunnen samenstellen zijn er door de mensen van de Stichting werkbezoeken afgelegd bij Kampong , Nijmegen en Den Bosch. Ook is er uitgebreid gebruik gemaakt van de kennis die aanwezig is bij de hockeybond en andere adviserende instellingen. Ook is er reeds informatief contact geweest met een aantal leveranciers van de kunstgrasvezels. Op basis van alle vergaarde informatie is het Programma van Eisen opgesteld.

Nu komt het aan op het selecteren van aannemers die in aanmerking willen komen om het werk uit te voeren. Met hen zullen besprekingen worden gevoerd om te komen tot een keuzemoment voor de aannemer die uiteindelijk de aanleg gaat uitvoeren.

 

Financiering

De aanleg van een dergelijk waterveld is een kostbare aangelegenheid. Al eerder heeft u kunnen lezen dat wij als eerste financiële bron hoopten, gebruik te kunnen maken van een subsidie van de gemeente Beuningen. Inmiddels is de begroting voor 2009 door de Raad vastgesteld. In die begroting is rekening gehouden met de subsidiering van het waterveld. Het uitgangspunt daarbij is dat deze subsidie goed is voor de helft van de investering met een maximaal bedrag. Dat is ontzettend goed nieuws en we willen de gemeente Beuningen dan ook graag danken voor de toegezegde steun.

Een klein deel van de kosten kan worden betaald door het eigen vermogen van de Stichting. Maar dan zijn we er nog lang niet. Op dit moment proberen we onder andere geld te krijgen van enkele Fondsen die in het leven zijn geroepen om dit soort projecten te steunen. We hopen dat we daar succesvol kunnen zijn.

 

Maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten nog rekening houden met een gat van meer dan € 100.000,00. En dat gat moet nog worden gevuld. Voor het vullen van dat gat hebben we ook uw hulp nodig. Om dit te kunnen financieren, en daarnaast een gezonde financiële basis te houden voor de toekomst, lanceren wij een Obligatie-plan. Reeds eerder, in bulletin 1, heeft u daar in het kort iets over kunnen lezen. Inmiddels is dit plan verder uit gewerkt. Het aanbieden van dit plan aan u als geïnteresseerde gaat zeer binnenkort beginnen.

Hoe werkt het plan? U koopt éénmalig een MHCB-Obligatie van de club. De waarde van deze obligatie kunt u in overleg met ons bepalen. Gangbare waarden zijn € 1.750,- of van € 3.500,-. De looptijd van de obligatielening is vijf jaar. Dat betekent dat de club u ieder jaar een vijfde deel terugbetaalt. Die jaarlijkse aflossing schenkt u echter weer aan de club, door middel van een zogenoemde 'schenking van een periodieke uitkering'. Deze is jaarlijks volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen (zie bijlage brief Belastingdienst). U betaalt dus minder belasting. Over het nog niet afgeloste bedrag, ontvangt u vijf jaar lang van MHC Beuningen rente. Deze rente-inkomsten zijn onbelast voor u. Op dit moment hebben wij toestemming voor het geven van 7% rente, maar wij onderhandelen nog met de belastinginspecteur over het verhogen van die rente. Op basis van de bovenstaande waarden en afhankelijk van uw persoonlijke belastingdruk betaalt u per saldo dan bedragen van tussen de € 95,00 en € 190,00 per jaar. En u helpt de club enorm in het realiseren van het waterveld.

Binnenkort kunt u een uitnodiging van ons verwachten om deel te nemen. Wij rekenen ook op u!!

Een commissie die onder andere bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur van de Stichting en de Vereniging en een aantal specialisten werkt hard om ook andere plannen voor het financieren uit te werken. Hierbij kunt u denken aan het organiseren van een veiling en het verkopen van delen van het oude veld.

 

Het spreekt voor zich dat de uiteindelijke beslissing om het waterveld aan te leggen mede afhangt van de financiering. Wij zullen en kunnen daarmee alleen doorgaan als de financiën de aanleg ook toestaan. En daarom is uw hulp zo van harte welkom!

 

Planning

Ten tijde van het eerste bulletin hebben wij gemeld dat de aanleg van het waterveld werd nagestreefd in de eerste helft van 2009. Op dit moment is de planning om het seizoen 2009-2010 te starten met het bespelen van het waterveld. De aanleg duurt, zoals al eerder aangegeven, ongeveer 8 weken. In die tijd kunnen we dus in ieder geval geen gebruik maken van het eerste veld. Maar we moeten in die periode ook rekening houden met de vakantieperiode.

Dit betekent dat er best wat druk komt te staan op de activiteiten aan het einde van het seizoen. Zo zullen we tijdens activiteiten als de selectieweekenden en de diverse toernooien geen gebruik kunnen maken van het eerste veld. Met de desbetreffende commissies wordt op dit moment overleg gevoerd om te komen tot een goede planning voor het einde van het seizoen. Zodra deze geheel duidelijk is en vast staat zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

 

En nu verder

Het waterveld komt er. Maar niet zonder uw hulp en betrokkenheid: dit is onze volgende uitnodiging voor uw bijdrage. De komende periode zal het waterveld vaker onder uw aandacht worden gebracht. Denk vast na over wat u kunt doen.

Als u goede ideeën heeft, die geld op kunnen brengen voor ons plan horen wij dat graag. Stuur deze aan [email protected] of aan [email protected].

 

Binnenkort meer in editie 3.

 

  • Heren 1 - THCC De Kromhouters
  • Datum: zondag 26-5
  • Spelen: 14:45
  • MHC Leusden - Dames 1
  • Datum: zondag 26-5
  • Spelen: 12:45