Hockeytechnische zaken - Inlenen

Hockeytechnische zaken - Inlenen

Protocol inlenen spelers

Als een team spelers wil inlenen uit een ander team moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De coach van het team dat spelers wil inlenen dient de coach van het team waarvan ingeleend wordt hierover vooraf te informeren en toestemming hiervoor te krijgen.

2. Er mogen uitsluitend spelers/speelster uit dezelfde leeftijdscategorie worden ingeleend (dus geen A-spelers met de A-leeftijd laten invallen bij B-spelers, andersom is wel mogelijk).

3. De invallende spelers/speelsters vermelden op het wedstrijdformulier (Let er op dat er in 1 team maximaal 16 spelers opgegeven mogen worden).

4. Bij de junioren is het voor een speler op zich geoorloofd om binnen één categorie (bijv. A/B enz.) voor alle teams uit te komen. In het geval de KNHB echter vaststelt dat het uitkomen van een speler uit een hoger team (bijv. A1) in een lager team (bijv. A2) binnen de categorie competitievervalsing veroorzaakt dan kan de KNHB de speler als niet speelgerechtigd aanmerken.

5. Indien de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen in een beslissingswedstrijd, wordt de wedstrijd niet overgespeeld. Het team waarin de niet-speelgerechtigde speler is uitgekomen verliest automatisch de wedstrijd.

Let hierbij op het volgende:

1. Als er onreglementair wordt ingeleend (bijv. een A-speler bij de B-jeugd) dan zal de KNHB bij constatering van de overtreding een boete toekennen aan de club. Deze boete kan oplopen tot € 250,=. MHCB zal deze boete altijd op het team dat deze overtreding heeft begaan verhalen. Het team zal tevens 3 punten in mindering ontvangen. De wedstrijd zal overgespeeld moeten worden op een door de KNHB toegewezen inhaaldatum.

2. Een jeugdspeler – die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen – mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorgaande wedstrijden in hetzelfde seizoen tenminste 2x voor dat team is uitgekomen. Deze regel geldt niet indien het een speler uit een lager elftal binnen dezelfde categorie betreft, of een jeugdspeler/-speelster uit een lagere categorie.

3. Deze regel geldt niet indien het een speler uit een lager elftal binnen dezelfde categorie betreft, of een jeugdspeler/-speelster uit een lagere categorie.

4. Een beslissingswedstrijd is een wedstrijd, die:
a. toegang geeft tot een landelijke competitie;
b. gespeeld wordt tijdens een officieel landskampioenschap van de A, B en of C-categorie;
c. als play-off wedstrijd om een landskampioenschap wordt gespeeld;
d. door de KNHB als zodanig wordt aangewezen.